092.882.9968

sê nô

  • Chống thấm Sê Nô – Ban Công

    Biện pháp thi công chống thấm Seno, ban công bằng các vật liệu khác nhau của Sika, Basf, Danosa…. Yêu cầu chuẩn bị trước khi thi công – Dọn dẹp, di dời những chướng ngại vật như: ván khuôn, gỗ, sắt thép, xà bần…. – Các khuyết tật của bê tông như hốc bọng, lỗ rỗ… không nên tô trét vữa ximăng che […]

Công ty chống thấm | Vật liệu chống thấm Sika | Xử lý chống thấm