092.882.9968

hệ thống sàn

  • Hệ thống sàn

    Sika Việt Nam tập trung mạnh vào các hệ thống và phương pháp thi công lớp phủ và sơn sàn, chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phầm và  giải pháp cho sàn, lớp phủ để đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu  mới nhất. Sàn trong công nghiệp và thương mại không chỉ là làm cho có thẩm mỹ mà còn […]

Công ty chống thấm | Vật liệu chống thấm Sika | Xử lý chống thấm