092.882.9968

chống thấm sàn mái

  • Thi công chống thấm sàn mái

    Yêu cầu bề mặt bê tông trước khi bàn giao cho công tác chống thấm – Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp chướng ngại vật: ván khuôn, gỗ, sắt thép, xà bần…. – Các khuyết tật của bê tông như hốc bọng, lỗ rỗ… không nên tô trét vữa xi măng che phủ trước khi thi công xử lý chống thấm. – […]

Công ty chống thấm | Vật liệu chống thấm Sika | Xử lý chống thấm